• ONZE EXPERTISE: Tekst & Redactie

ONZE EXPERTISE: Tekst & Redactie

Passie voor taal. Het is de basis voor het ambacht dat Lorient tot in de perfectie beheerst: communicatie. Als ervaren, academisch opgeleide tekstschrijvers en wetenschapsjournalisten bestrijken we een breed spectrum van onderwerpen.

We zijn generalisten, inhoudelijk nieuwsgierig en met honger naar kennis. We houden ervan om de diepte van een specialisme te koppelen aan trends en ontwikkelingen die in meerdere vakgebieden spelen. Dat doen we in het Nederlands en het Engels.We hebben tientallen opdrachtgevers: de overheid, bedrijven en vakbladen.


Onze meerwaarde:

 • Kennis van zaken
 • Groot netwerk
 • Prettige schrijfstijl
 • Efficiënte werkwijze
 • Fotografie mogelijk
 • Redigeren
U heeft een artikel, rapport, beleidsplan of boektekst. Het inhoudelijk gehalte is hoog, maar het taalgebruik complex. Lijdende constructies, lange zinnen, jargon, verhullende formuleringen... ze doen afbreuk aan het eindresultaat.

Lorient heeft heel veel ervaring in het eindredigeren van teksten. We veranderen niets aan de inhoud en betekenis, maar maken teksten wel vlotter en prettiger leesbaar. Ook kunnen we een tekst terugbrengen tot een gewenste lengte. En we kunnen er een toegankelijke samenvatting van maken.

Onze meerwaarde:
 • Doorgronden en structureren van complexe teksten
 • Heldere en concrete analyse
 • Snelle en efficiënte werkwijze
 • Coherente, vlot leesbare stijl met eenduidige formuleringen
 • Logisch opgebouwd eindresultaat

Referenties:
 • Rathenau Instituut
 • Ministerie van LNV
 • Ministerie van EL&I
 • NWO
 • NFI
 • Universiteit Twente
 • Nederlandsch Octrooibureau
Tientallen overige overheidsorganisaties, bedrijven en vakbladen