• NIEUWS: Banken en mensenrechten

NIEUWS: Banken en mensenrechten

Eind 2016 ondertekenden banken, NGO's, vakbonden en de Nederlandse overheid de Dutch Banking Agreement (DBA). Het is de eerste overeenkomst ter wereld waarin deze combinatie van partijen samen werkt aan het voorkomen van mensenrechtenschendingen. De internationale belangstelling voor het initiatief is groot. Lorient schreef in opdracht van de SER de eerste Engelstalige jaarrapportage over het DBA. Dat verscheen medio 2018.