• INSPIRATIE: 7 x 'omics'

INSPIRATIE: 7 x 'omics'


Na 30 jaar '-omics'-onderzoek maakt de Belgische Hoge Gezondheidsraad een stand van zaken op. Welke plaats moet deze technologie hebben in de klinische praktijk en in ons dagelijks leven? De Hoge Gezondheidsraad doet zeven concrete aanbevelingen. Bureau Lorient Communicatie heeft aan het advies meegewerkt via tekstredactie en tekstbijdragen.

Gepersonaliseerde geneeskunde

Er is intussen een hele reeks aan 'omics'-technologieën ontstaan, zoals genomica, epigenomica, transcriptomica en exposomica. Deze en andere 'omics'-technologieën bieden ons de mogelijkheid om het genetisch profiel en de volledige metabole status van een individu te lezen. Zo kunnen ze gepersonaliseerde geneeskunde naar een hoger niveau tillen.

Big Data en Kunstmatige Intelligentie

Elk van de technologieën belicht een stukje van wat zich in ons lichaam afspeelt, hoe genetische informatie hieraan bijdraagt en welke impact onze levensstijl en omgeving hierop hebben. Elk van deze technologieën genereert bovendien een rijkdom aan complexe informatie, die met behulp van geavanceerde datamodellen en gespecialiseerde kennis op de gepaste manier geanalyseerd moet worden.  
Artificial intelligence moet ons helpen om de nodige informatie en kennis te genereren over de preventie, diagnose en behandeling van ziekten. Deze mogelijkheden hebben ook een keerzijde. De enorme toename aan soms zeer gevoelige informatie doet steeds meer vragen rijzen over privacybescherming en cyberveiligheid.

Concrete aanbevelingen

De Hoge Gezondheidsraad doet concrete aanbevelingen over de plaats die deze technieken in de klinische praktijk en in ons dagelijks leven zouden moeten innemen.

1. Organiseer 'omics'-technologieën in klinische expertisecentra;
2. Ondersteun nationaal gecentraliseerde databanken, beheerd door de omics-centra die het wetenschappelijk onderzoek op dit vlak bevorderen;
3. Werk een betrouwbaar gegegevensbeschermingsbeleid uit dat de autonomie van de burger waarborgt;
4. Bouw aan gespecialiseerde opleidingsprogramma's en erken nieuwe gezondheidsberoepen;
5. Lanceer ondersteunende voorlichtingscampagnes;
6. Verduidelijk de juridische status van omics-gegevens en -procedures;
7. Promoot preventieve screening bij gezonde individuen via correcte voorlichting en structurele investeringen.

Bureau Lorient Communicatie heeft aan het advies meegewerkt via tekstredactie en tekstbijdragen.